Salgs- og LeveringsbetingelserLevering
Alle priser er i danske kroner og excl. moms og levering. Ved køb under 1000.- kr pålægges ekspeditions gebyr på 75,- kr. Betaling er netto kontant pr. efterkrav, med post Danmark. Intet salg til private. Der tages forbehold for trykfejl, alle opgivne data, specifikationer, skitser, udsolgte og/eller udgået varer m.v. Scan-Import forbeholder sig ret til , uden forudgående varsel at ændre tilbudspriser, m.m.

Ejerforhold
Scan-Import forbeholder sig, som sikkerhed, ejendomsretten over leverede produkter indtil de er betalt.

Garanti
Produkterne leveres med de garantier som producenten eller leverandøren tilbyder Scan-Import. Kunden kan ikke få nogen yderligere produkt garanti fra Scan-Import. Scan-Import har ikke ansvar for andre ting, som er leveret i tidligere salgsled eller leveret af anden end Scan-Import. Garanti perioden forlænges ikke som følge af at Scan-Import afhjælper fejl eller foretager omleverance af produkterne.

Scan-Import skal ikke svare for fejl som forårsages af urigtig anvendelse, for ændringer eller af ulykker. Angivet garanti udvides, indskrænkes eller påvirkes ikke af nogen forpligtigelse eller ansvar på grund af at, Scan-Import har udøvet teknisk rådgivning eller service i forbindelse med levering af produkter.

Scan-Imports ansvar for fejl i et leveret produkt begrænser sig til ovennævnte og kunden ejer ikke ret til nogen kompensation i anledning af fejllevering af produkt.

Reklamationer
Det er Kundens ansvar at kontrollere produkter ved modtagelse med hensyn til eventuelle fejl og beskadigelser. Finder kunden ved sin undersøgelse af produktet fejl eller beskadigelse skal kunden reklamere dette skriftligt og uden ugrundet ophold og forsinkelse dog senest 5 hverdage fra modtagelsen.
I modsat fald anses kunden at have godtaget produkterne.

Ansvar
Scan-Import står ikke til ansvar for skader, der er opstået som følge af, at kunden ej har fulgt de aftalte
eller medfølgende brugsanvisning eller håndteringsvejledning udarbejdet af producenten. Hvis Scan-Import har et berettiget krav mod producent eller leverandør skal Scan-Import videre befordre og overføre sit krav til kunden. Kunden bliver da forpligtet til at stille krav mod producent eller leverandør. Ved opstået varebrist kan erstatning fra Scan-Import fås, men dog begrænset til købesummen for det aktuelle produkt.

Scan-Imports ansvar for fejl i produkt er begrænset til det ovennævnte og kunden ejer ingen ret til anden kompensation med anledning af fejl i det leverede produkt.